(Til forsiden)

Kampagner                                                                                         

Kan man virkelig ændre på folks vaner og få dem til at tænke og agere anderledes? Er det muligt at få danskerne til at køre langsommere, spise sundere, snyde mindre i skat eller bruge kondom? Og hvad skal der til for at en kampagne bliver en succes?

Svaret er ja, men hvis en kampagne skal lykkes og have gennemslagskraft, skal man være bevidst om, hvordan man kommunikerer budskabet og formidler til målgruppen, om det er kvinder eller mænd, piger eller drenge – og vel at mærke uden at fastholde nogle stereotype kønsroller. Endvidere er det vigtigt, at målgruppen kan identificere sig med kampagnens budskab, sprog, rollemodeller osv.

Jeg har blandt andet løst kampagneopgaver med succes for Rådet for Sikker Trafik i forbindelse med  deres hastighedskampagner. Jeg fik lov at være med hele vejen - fra idé udvikling til medierne fik artiklerne serveret. I den efterfølgende presseevaluering, skrev Rådet bl.a.:

Efterfølgende har jeg fulgt op med artikler om trafiksikkerhed for diverse regioner. For Rådet og Vejdirektoratet har jeg desuden udarbejdet kampagnemateriale og iværksat en kampagne for Politiet Automatiske Trafikkontrol (ATK). Jeg har også lavet målrettede kampagner til unge om spirituskørsel og kampagnematerialer vedrørende Ung-Bil-Dag for amterne/regionerne.